Logo - megaprojekty

Naše služby

Architektúra a dizajn

 • konzultačná činnosť
 • vypracovanie architektonickej štúdie
 • návrh a dizajn interiérov
 • tvorba fotorealistických vizualizácií a videí
 • autorský dozor
 • tvorba cenových kalkulácií
Ikonka - architekt

Projekcia pozemných stavieb

 • vyhodnotenie lokality pre zámer výstavby
 • vypracovanie projektovej dokumentácie pre Územné rozhodnutie
 • vypracovanie projektovej dokumentácie pre Stavebné povolenie
 • Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
 • Vypracovanie výkazu výmer a celkových nákladov na výstavbu
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie pa poskytnutie výpočtovej časti pre výstavbu kompostárne
 • Vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie pre nájomné jednotky obchodných centier
 • vypracovanie energetického posúdenia stavby a posúdenie kritických detailov v rámci stavebnej fyziky
 • Vypracovanie dokumentácie pre čerpanie príspevkov z eurofondovVypracovanie dokumentácie pre čerpanie príspevkov z envirofondov
Ikonka - projekcia pozemných stavieb

Urbanizmus

 • vyhodnotenie lokality pre zámer výstavby
 • zistenie územno-plánovacej informácie
 • vypracovanie urbanistickej štúdie vybranej lokality
 • vypracovanie štúdie a podkladov pre IBV
Ikonka - urbanizmus

Konzultačná a poradenská činnosť

 • individuálne riešenie problémov investorov
 • poradenská činnosť v rámci architektonických návrhov a riešení
 • ekenomické poradenstvo
 • konzultácie urbanistického riešenia
 • vyhodnotenie návrhov z hľadiska akustiky a denného osvetlenia
 • Poradenská činnosť v rámci rekonštrukcií stavieb a správneho návrhu sanácie
Ikonka - konzultačná a poradenská činnosť

Činnosť stavbyvedúceho a stavebného dozora

 • činnosť stavbyvedúceho počas celého procesu výstavby
 • činnosť stavebného dozoru počas celého procesu výstavby
 • kontrola a korekcia výkresov výmer a rozpočtov počas celého procesu výstavby
Ikonka - činnosť stavbyvedúceho a stavebného dozora

Inžiniering

 • zabezpečovanie jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie
 • príprava podkladov pre vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia
 • vybavenie územného rozhodnutia, stavebného a kolaudačného rozhodnutia
Ikonka - inžiniering

Páči sa Vám naša práca?

Dajte si u nás vypracovať cenovú ponuku na mieru

Kontaktný formulár

Neradi píšete?

Zavolajte nám!

+421 915 577 700

od 7:00 do 22:00

Nemáte teraz čas?

Kedy Vám máme zavolať?